Termografi

– ett mycket kraftfullt verktyg för att se skillnader i byggkonstruktioner

Termografi, även kallad värmefotografering

– en metod där man omvandlar ett objekts IR-strålning till en synlig värmebild.

Vid termografering används en värmekamera som registrerar infrarött ljus för att utvärdera den infraröda strålning som ett objekt avger. Värme eller infraröd energi är ljus som inte är synlig för det mänskliga ögat.

Den infraröda strålningen är en del av det elektromagnetiska spektrum som vi upplever som värme. Till skillnad från vanligt ljus avger allting som är varmare än absoluta nollpunkten (−273,15 °C) värme i infrarött ljus.

Värmefotografering är ett mycket kraftfullt verktyg för att se skillnader i byggkonstruktioner.

Med vår värmekamera lokaliseras eventuella fel och brister av isolering i bjälklag och väggar, otätheter i dörr och fönster, golvdrag med mera. Vi kan lokalisera och felsöka värmeslingor i golv.

Fuktskador och läckande vattenledningar kan också lokaliseras.

Infraröd termografi är det enklaste och snabbaste sättet att upptäcka energislöseri, fukt och elproblem. En värmekamera visar exakt var problemen finns så att korrekta åtgärder kan sättas in i områden med energiförluster, eller andra problem.

Några av våra tjänster & referenser

Ombyggnad

Ombyggnad En ordentlig ombyggnation kan göra en lokal eller byggnad perfekt [...]

Vill du veta mer? Ring oss: 040-40 00 96