BRF

– en förening med möjligheter

Är du styrelsemedlem i en bostadsrättsförening?

I så fall kan vi hjälpa dig att förbättra medlemmarnas boende genom att kvalitetssäkra drift och underhåll och på så vis stärka föreningens ekonomi.

För dig som är styrelsemedlem i en bostadsrättsförening är uppdraget givet. Vi kan hjälpa dig att förbättra och utveckla medlemmarnas boende, föreningens ekonomi och kvalitetssäkra drift och underhåll.

Det naturliga målet är att skapa högsta möjliga boendekvalitet till lägsta möjliga kostnad. Vi erbjuder ett nytt och modernt koncept för samarbete med Bostadsrättsföreningen på ett långsiktigt och kvalitetssäkrat arbetssätt.

Tillsammans kan vi utveckla föreningen

Naturligtvis är vi ett dokumenterat kunnigt och erfaret byggföretag med devisen kunskap, kvalitet och känsla som ledord. Vi bygger nytt, utvecklar, renoverar och underhåller alla typer av fastigheter.

Inventering, inspiration och möjligheter

Vi letar tillsammans med BRF-styrelser för att hitta nya sätt att utveckla fastigheter, höja boendekvalitet och skapa förutsättningar för en god ekonomi.

Vi börjar med att via ritningar och inventering på plats tillsammans med representanter från föreningen leta efter möjligheter till förbättringar. Det finns ofta förvånansvärt många bortglömda eller dåligt utnyttjade ytor i fastigheten.

Det kan röra sig om

 • att förbättra, modernisera och skapa nya kommersiella lokaler för uthyrning
 • att skapa gemensamma utrymmen eller hobbylokaler
 • att förvandla oanvända eller omoderna förrådsutrymmen på vind eller källare till effektiva och säkra förvaringslokaler
 • att inrätta övernattningslägenheter/gästlägenheter
 • att skapa utrymme för föreningens ungdomar
 • att bygga nya lägenheter på vinden
 • att hitta utrymmen för att bygga studentlägenheter av enklare modell
 • och mycket annat…

Så här kan samarbetet se ut

 • Vi gör en gemensam inventering och redovisar tänkbara förbättringar
 • Föreningen gör en önskelista – det här skulle vi gärna göra.
 • Ett förslag presenteras personligt på ett styrelse- och/eller medlemsmöte
 • Styrelsen genomför en enkät bland medlemmarna och förankrar förslagen
 • Gemensam bedömning av ekonomiska konsekvenser och fördelar
 • Styrelsen löser finansiering och upprättar en presentation kring budgeten

Tänka nytt är gratis

Så här långt i vårt samarbete ställer vi från Svedala Bygg upp utan kostnader för föreningen. Vi inventerar, presentar förslagen, ställer upp på en informationsträff samt gör en övergripande kostnadsberäkning.

Så går vi vidare

När beslutet är fattat är vi klara att sätta igång. Beslutet projekteras, genomförs och kvalitetssäkras med fullt samarbete och insyn från styrelsen.

Vårt nära samarbete med Svedala Arkitektur gör det även möjligt för oss att, i ett tidigt skede, ta in en arkitekt om projektet skulle kräva detta. Svedala Arkitektur kan erbjuda allt ifrån en första skiss på en idé till färdiga bygglovs- och bygghandlingsritningar.

Vi försöker anpassa vårt jobb så att medlemmarna störs minimalt. Vi försöker alltid minimera nedsmutsning och markskador. Det är viktigt för oss att jobben skall gå så smidigt som möjlig och i största möjliga samverkan med medlemmar och hyresgäster.

Vi hoppas att du är intresserad av möjligheten att ”tänka nytt” och få inspiration till förbättringar som ökar boendetrivsel och ekonomi. Glöm inte att vi också utför byggprojekt så som renoveringar, stambyten, fasadarbete, takunderhåll och allt annat som hör samman med förvaltningen av föreningens fastighet.

Kontakta oss

Ta en inledande kontakt med oss på det sätt du själv föredrar.
Ring vår kontaktman Mikael Larsson på telefon 040-40 00 96 eller skicka ett meddelande till mikael@svedalabygg.se så ringer han upp när det passar dig.

Några av våra tjänster & referenser

Ombyggnad

Ombyggnad En ordentlig ombyggnation kan göra en lokal eller byggnad perfekt [...]

Vill du veta mer? Ring oss: 040-40 00 96