Kvalitet/miljö

Miljötänkande och resurssnålt byggande har varit ledord för oss sedan starten. Beprövade byggmetoder utgör grunden – nya material, moderna lösningar och utnyttjande av den senaste tekniken leder vårt byggarbete framåt.

Arbetsmiljön för våra medarbetare och dem vi samarbetar med är prioriterade ansvarsområden för oss. Säkerhetstänkande på arbetsplatsen, i valet av byggmetoder och i fråga om relevant utbildning av medarbetarna är områden vi aldrig ger avkall på.