Auktoriserade medarbetare med ID 06

ID06 är ett kontrollsystem som utvecklats av byggbranschen m fl. Det innebär i korthet att alla som vistas på en byggarbetsplats skall bära en väl synlig ID-bricka.

Alla entreprenörer eller arbetsgivare ska i förväg anmäla och ”auktorisera” de medarbetare som skall vistas på arbetsplatsen. Arbetsledare/platschef är sedan skyldig att dagligen kontrollera ID och att föra journal över vilka som befunnit sig på arbetsplatsen, när de varit där mm. Syftet är ett öka säkerheten, hålla obehöriga personer utanför arbetsplatsen och förhindra ”svartarbete”.